Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o přijetí

Naše dveře jsou otevřeny…

Představu o tom, jak to v Domově Magnolie chodí, si můžete udělat osobně při individuální návštěvě a hodně vám napoví i virtuální prohlídka umístěná na našich webových stránkách. Ale oslovit nás můžete i telefonicky, nebo e-mailem. Záleží na vás, jaká forma kontaktu vám vyhovuje nejvíc.

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Možnosti podání žádosti

Pokud chcete podat žádost o umístění k nám do domova, máte několik možností, jak na to:

 • Na našich webových stránkách jsou veškeré formuláře, žádost si zde můžete bez problémů stáhnout a vyplněné zaslat buď:
  • poštou na adresu:
   • Domov Magnolie, p.o., sociální pracovnice, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
  • nebo e-mailem na adresu:
   • socialni.pracovnice@dmagnolie.cz
  • nebo přinést osobně sociální pracovnici.
 • Nebo si ji můžete vyzvednout na vrátnici domova a vyplněnou podat na stejném místě.
 • Vše můžete vyřešit také při setkání s naší sociální pracovnicí.

Přílohy k žádosti

K žádosti je potřeba doložit vyjádření lékařů (není třeba, aby bylo na našich tiskopisech):

 • Vyjádření praktického lékaře může nahradit vyjádření ošetřujícího lékaře.
 • V případě, že klient navštěvuje odborného lékaře, například psychiatra nebo neurologa, prosíme také o přiložení těchto lékařských zpráv.

Uzavření smlouvy

 • Mustr smlouvy je vypracován odborníky na právo, smlouva je dále pak individuálně upravena.
 • Vedoucí sociálního úseku zpracovává a projednává smlouvu se zájemcem o službu tak, aby smlouvě bylo porozuměno.
 • V případě, že má zájemce o službu opatrovníka, je smlouva projednávána a podepisována s ním.
 • Pokud zájemce o službu je neschopen podpisu, a nemá opatrovníka nebo zákonného zástupce, je zastoupen Úřadem Městského obvodu Ostrava – Vítkovice, Odborem sociálních věcí.
 • Smlouva je sjednávána na dobu určitou pouze v případě, že ji podepisuje opatrovník, a to na dobu 3 let.

Způsob podávání a vyřizování stížností

 • Podnět, připomínka, stížnost, ale i pochvala na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby je důležitým zdrojem informací pro zvyšování kvality služby a její rozvoj.
 • Podnět, připomínku, stížnost nebo pochvalu může podat kdokoliv.
 • Způsob podání – ústně nebo písemně (mailem, dopisem, lístkem do schránek umístěných v Domově).
 • Zodpovědnost za evidenci a vyřizování má manažerka kvality, která postupuje dle SQSS a vždy informuje ředitelku Domova.
 • Podavatel má právo nesouhlasit s vyřešením stížnosti a může se tak obrátit na zřizovatele a další nadřízené orgány.

Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře k žádosti

Vzor Plné moci

Vzor Smlouvy o poskytování sociální služby

Ostatní dokumenty

Ochrana práv Vašeho blízkého

Život v Domově – Domovní řád

Etický kodex zaměstnance Domova Magnolie