Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Péče

V určitém životním období se člověk neobejde bez podané pomocné ruky a opory. Proto jsme tady. Abychom pomohli tam, kde ubývá sil a energie.

Popis nabízených činností a úkonů sociální služby

Ubytování:

 • Vybavení pokojů – elektricky polohovatelné postele se snímatelnými postranicemi, uzamykatelné noční stolky a šatní skříně, zástěny, televize a některé pokoje mají umyvadlo.
 • Vybavení pomůckami – polohovací pomůcky, přesouvací pomůcky, kompenzační pomůcky, antidekubitní matrace.
 • Domácí prostředí – každý klient má možnost si pokoj dovybavit svými obrázky, dekorativními doplňky a drobným nábytkem (např. křeslem).

Strava:

 • Je připravována ve vlastní kuchyni Domova.
 • Je poskytována formou celodenního stravování na základě předem zveřejněného jídelníčku.
 • Jídelníček je sestavován Nutriční terapeutkou, která nastavuje diety dle zdravotního stavu klientů, reaguje na potřeby a požadavky klientů, dále určuje možnost mechanicky upravené stravy.
 • Středně zdravotnický personál zajišťuje podávání stravy klientům s NGS a PEG.
 • Ceník úhrad za stravování je dostupný na – webu Domova, na nástěnkách nebo jako příloha v Žádosti o přijetí.

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:

 • Podpora soběstačnosti – pracovníci dopomáhají klientům s běžnými úkony dle jejich schopností, individuálních potřeb a přání.
 • V případě, že klienti nejsou schopni sebepéče, tak péči o jejich osobu provádějí pracovníci Domova.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Podpora rodinných a přátelských vztahů.
 • Dle přání a potřeb klientů pracovníci Domova pomáhají využívat běžně dostupné služby a aktivity – například kadeřnické a kosmetické služby, návštěva restaurací a cukráren.

Volnočasové, zájmové a terapeutické aktivity:

Klientům jsou pravidelně nabízeny aktivizačními pracovníky Domova jak ve skupinové formě, tak i pro jednotlivce. Účelem těchto aktivit je procvičování kognitivních funkcí, jemné motoriky, podpora a pomoc při zvládání denních činnosti, vyplnění volného dne.

Uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

Sociální pracovnice Domova:

 • Pomáhají klientům se zprostředkováním kontaktů s úřady a jinými institucemi.
 • Mohou doprovázet, zastupovat nebo jinak podporovat klienty při určitých jednáních.
 • Poskytují sociální poradenství rodinám klientů.
 • Pomáhají s vyplňováním potřebných formulářů.

Zdravotní péče:

 • Středně zdravotnický personál je klientům k dispozici 24 hodin denně.
 • Domov spolupracuje s externími lékaři odbornosti – praktický lékař, diabetolog, psychiatr a kožní lékař. Tito lékaři docházejí do zařízení osobně.
 • V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klientů je volána ZS MSK s možnou následnou hospitalizací v nemocničním zařízení.