Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Péče

V určitém životním období se člověk neobejde bez podané pomocné ruky a opory. Proto jsme tady. Abychom pomohli tam, kde ubývá sil a energie.

Popis nabízených činností a úkonů sociální služby

Ubytování:

 • Vybavení pokojů – elektricky polohovatelné postele se snímatelnými postranicemi, uzamykatelné noční stolky a šatní skříně, zástěny, televize a některé pokoje mají umyvadlo.
 • Vybavení pomůckami – polohovací pomůcky, přesouvací pomůcky, kompenzační pomůcky, antidekubitní matrace.
 • Domácí prostředí – každý klient má možnost si pokoj dovybavit svými obrázky, dekorativními doplňky a drobným nábytkem (např. křeslem).

Strava:

 • Je připravována ve vlastní kuchyni Domova.
 • Je poskytována formou celodenního stravování na základě předem zveřejněného jídelníčku.
 • Jídelníček je sestavován Nutriční terapeutkou, která nastavuje diety dle zdravotního stavu klientů, reaguje na potřeby a požadavky klientů, dále určuje možnost mechanicky upravené stravy.
 • Středně zdravotnický personál zajišťuje podávání stravy klientům s NGS a PEG.
 • Ceník úhrad za stravování je dostupný na – webu Domova, na nástěnkách nebo jako příloha v Žádosti o přijetí.

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:

 • Podpora soběstačnosti – pracovníci dopomáhají klientům s běžnými úkony dle jejich schopností, individuálních potřeb a přání.
 • V případě, že klienti nejsou schopni sebepéče, tak péči o jejich osobu provádějí pracovníci Domova.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Podpora rodinných a přátelských vztahů.
 • Dle přání a potřeb klientů pracovníci Domova pomáhají využívat běžně dostupné služby a aktivity – například kadeřnické a kosmetické služby, návštěva restaurací a cukráren.

Volnočasové, zájmové a terapeutické aktivity:

Klientům jsou pravidelně nabízeny aktivizačními pracovníky Domova jak ve skupinové formě, tak i pro jednotlivce. Účelem těchto aktivit je procvičování kognitivních funkcí, jemné motoriky, podpora a pomoc při zvládání denních činnosti, vyplnění volného dne.

Uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

Sociální pracovnice Domova:

 • Pomáhají klientům se zprostředkováním kontaktů s úřady a jinými institucemi.
 • Mohou doprovázet, zastupovat nebo jinak podporovat klienty při určitých jednáních.
 • Poskytují sociální poradenství rodinám klientů.
 • Pomáhají s vyplňováním potřebných formulářů.

Zdravotní péče:

 • Středně zdravotnický personál je klientům k dispozici 24 hodin denně.
 • Domov spolupracuje s externími lékaři odbornosti – praktický lékař, diabetolog, psychiatr a kožní lékař. Tito lékaři docházejí do zařízení osobně.
 • V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klientů je volána ZS MSK s možnou následnou hospitalizací v nemocničním zařízení.

Zprostředkujeme pomoc psychologa

V Domově pečujeme nejen o klienty, ale také i rodinu klienta, která si prošla či stále prochází těžkými životními zkouškami. Víme, jak psychicky náročná je situace, kdy už rodina není schopna pečovat o svého blízkého a musí péči o něj předat do rukou domova pro seniory. Proto nabízíme odbornou pomoc v podobě konzultace s psychologem Mgr. Janem Schikorou, s nímž Domov Magnolie dlouhodobě spolupracuje. Už jen to, že máte s kým probrat své starosti, může tlak, pod nímž v dané chvíli jste, uvolnit, a umožní vám to podívat se na vše z jiného úhlu pohledu a lépe se ve zlomovém okamžiku života celé rodiny zorientovat. Pokud máte pocit, že by vám podpora ze strany psychologa prospěla, stačí se obrátit na vedoucí úseku, která vám na něj dá kontakt.


Mgr. Jan Schikora, který během své kariéry pracoval i s lidmi vystavenými silné psychické zátěži, působí v diagnostickém ústavu, věnuje se pedagogické činnosti a profesně se realizuje také v oblasti psychologické péče a poradenství. S Domovem Magnolie spolupracuje při tvorbě informačních materiálů zaměřených na problematiku demence i jako odborný poradce v případě potřeby psychologické pomoci ze strany klientů i jejich blízkých.