Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Práva a povinnosti

Práva klienta

 • na soukromý prostor
 • na soukromí u telefonických hovorů
 • na soukromí při osobní hygieně, vyšetření ošetření
 • respektování práva na svobodnou vůli
 • řešit svou vlastní situaci (nebo neřešit)
 • upravit si program dne
 • odhlásit si předem stravu
 • na možnost volby z nabízených volnočasových aktivit
 • jednat sám za svou osobu
 • na důstojné zacházení
 • na návštěvu rodinných příslušníků a blízkých osob
 • na utajení důvěrných informací a listovního tajemství
 • vlastnit majetek
 • na informace, právo nahlížet do veškeré dokumentace o něm vedené
 • na výběr oblečení
 • být oslovován tak, jak si přeje a podle toho, co je stanoveno v individuálním plánu
 • na svobodné myšlení, svědomí a náboženské vyznání a nebo být bez vyznání
 • podat stížnost

Povinnosti klienta

 • dodržovat bezpečností opatření (zákaz vstupu do provozních místností, zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření v prostorách Domova)
 • řídit se pokyny při vzniku havarijních, nouzových a mimořádných situací v Domově
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • respektovat práva ostatních klientů a pracovníků sociální služby
 • používat majetek domova tak aby nedocházelo k úmyslnému poškození a zničení