Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Práva a povinnosti

Práva klienta:

– na soukromý prostor,

– na soukromí u telefonických hovorů,

– na soukromí při osobní hygieně, vyšetření ošetření,

– respektování práva na svobodnou vůli,

– řešit svou vlastní situaci (nebo neřešit),

– upravit si program dne,

– odhlásit si předem stravu,

–  na možnost volby z nabízených volnočasových aktivit,

–  jednat sám za svou osobu,

–  na důstojné zacházení,

–  na návštěvu rodinných příslušníků a blízkých osob,

–  na utajení důvěrných informací a listovního tajemství,

– vlastnit majetek,

– na informace, právo nahlížet do veškeré dokumentace o něm vedené,

– na výběr oblečení,

– být oslovován tak, jak si přeje a podle toho, co je stanoveno v individuálním plánu,

– na svobodné myšlení, svědomí a náboženské vyznání a nebo být bez vyznání,

– podat stížnost.

Povinnosti klienta:

– dodržovat bezpečností opatření (zákaz vstupu do provozních místností, zákaz manipulace s otevřeným ohněm,     zákaz kouření v prostorách Domova),

– řídit se pokyny při vzniku havarijních, nouzových a mimořádných situací v Domově,

– dodržovat pravidla slušného chování,

– respektovat práva ostatních klientů a pracovníků sociální služby,

– používat majetek domova tak aby nedocházelo k úmyslnému poškození a zničení.