Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kritéria přijetí

 

Kritéria přijetí:

Přijetí předchází, jednání se zájemcem o službu. To začíná již při prvním kontaktu s ním, případně s osobami blízkými, a to buď kontaktem telefonickým, osobním, případně e-mailem. V této fázi pověřený pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny. Na základě získaných informací postupuje následovně:

Pokud pracovník zjistí, že zájemce spadá do cílové skupiny Domova a Domov je schopen jeho potřeby, požadavky a očekávání naplnit, informuje jej o možnosti umístění, objasní průběh podání žádosti, Evidenci zájemců o službu, rozsah poskytované sociální služby, a odpoví na dotazy zájemce a nabídne mu prohlídku Domova.

 

Podmínky pro zařazení do Evidence zájemců o službu:

  • primárně onemocnění různými typy demencí (např. Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí apod.),
  • věk od 50 let,
  • doložení vyjádření praktického lékaře a psychiatra nebo neurologa.

 

 

Pokud zájemce nespadá do cílové skupiny, může Domov Magnolie odmítnout podanou žádost v těchto případech:

  • Domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
  • Domov nemá dostatečnou kapacitu pro poskytování sociální služby, o kterou zájemce žádá,
  • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby – zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • zájemce není schopen pobytu v Domově z důvodu akutní infekční nemoci,
  • pokud Domov vypověděl osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.