Historie

Domov Magnolie je dvoupodlažní památkově chráněná budova z roku 1899. Nachází se na ulici Sirotčí v Ostravě – Vítkovicích.  Tato budova zahájila svou  činnost v roce 1899 a sloužila jako závodní sirotčinec. Ten byl určen pro osiřelé děti zaměstnanců Vítkovického horního a hutního těžišstva. Bylo jich zde až 150.

Dne 1.11.1970 byla tato budova převzata od VŽKG pro zřízení Domova důchodců pro cca 100 uživatelů. Domov byl následně dne 14.6.1971 slavnostně otevřen.

V současné době budova slouží jako Domov pro seniory a je určen výhradně klientkám – ženám.

Fotografie

    

Budova Domova důchodců roku 1970                    Slavnostní otevření Domova důchodců                       Novinový článek

      

 Budova v roce 1971 přední část                                          Pokoje z roku 1971                                               Novinový článek

 

   

Budova Domova důchodců                                     Výstavba nové prádelny