Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Historie

Domov s názvem Magnolie

Prvními dřevinami, které na jaře rozkvétají, jsou magnolie. Vůně jejich něžných květů, které jsou symbolem ženské krásy, prý vytváří láskyplnou atmosféru. A navíc jsou magnolie jako jedny z nejstarších kvetoucích rostlin na světě považovány za pamětníky dávných časů.

Snažíme se, aby v našem Domově Magnolie nacházeli klienti, kteří svými životy propojují minulost se současností, zázemí, podporu, pomoc, bezpečí, vstřícnost a pochopení. Aby tady vedle profesionálního přístupu a všestranné péči panovala i láskyplná atmosféra, bez níž domov není domovem. Děláme vše pro to, aby Magnolie takovým opravdovým domovem plným pohody, úsměvů a milých slov byla. Aby se tu klienti cítili co nejlépe a aby jejich rodiny měly jistotu, že péči a starost o jejich blízkého převzal na svá bedra někdo, komu na něm záleží. Protože domov netvoří jen čtyři bytelné zdi a materiální vybavení, ale především lidé, kteří v něm žijí a – v našem případě – i pracují. A právě tím nejcennějším, co z Domova Magnolie dělá skutečný domov, je tým skvělých a obětavých lidí, jimž nechybí to nejpodstatnější – srdce. Hlavně díky nim naši klienti rozkvétají jako květy magnolií. A nejen na jaře…

Historie budovy

Je důležité zmínit, že stavba ve které se současný Domov Magnolie nachází sloužila v historii mnoha účelům, jak popisuje kronika Domova (1970-1978). Zajímavostí je, že stavba byla vždy využívána k sociálním účelům, neboť sloužila nejprve jako sirotčinec, poté jako ubikace a hned na to jako domov důchodců. V roce 1898 byla k 50. výročí vlády Františka Josefa I. založena nadace sirotčince složená z devíti osob, které tvořily správní radu. O rok později, tedy v roce 1899, byl sirotčinec zbudován. Téhož roku do něj vstupují první děti. Sirotčinec byl určen dětem od 6 ti do 14 ti let, přičemž sloužil výhradně osiřelým dětem, jejichž rodiče byli zaměstnanci Vítkovického horního a hutního těžírenstva (dnes Vítkovické železárny).

Nadace sirotčince byla Krajským národním výborem zrušena roku 1956 a nemovitost byla převedena do vlastnictví národního podniku, tedy Vítkovickým železárnám Klementa Gottwalda. Nutno podotknout, že proces převedení trval 2 roky, neboť žádost o zrušení byla podána již v roce 1954. Návrh na zrušení byl podán, protože nadace již neplnila svůj účel. Z hospodářských smluv vyplývá, že budova sloužila železárnám jako ubytovna pro zaměstnance, později však přestala být využívána, a proto byla převedena na Městskou správu ústavů sociální péče, jejímž nadřízeným orgánem byl Národní výbor města Ostravy.

Historie Domova Magnolie

Jak vyplývá z kroniky (1970-1978) zařízení dříve neslo zcela prostý název „domov důchodců, Ostrava-Vítkovice“.  Počítalo se s kapacitou domova okolo sta míst. Po rekonstrukci došlo ke slavnostnímu otevření dne 14. 6. 1971, o kterém se psalo i v novinách, což potvrzuje novinový výstřižek vlepený v kronice. První klient byl do domova přijat již dne 25. 5. 1971, tedy před oficiálním otevřením. Z archivního dokumentu je možné se dozvědět, že od 10. 7. 2007 poskytuje zařízení službu domova se zvláštním režimem.

Fotografie

Budova Domova důchodců roku 1970

Slavnostní otevření Domova důchodců

Novinový článek

Budova v roce 1971 přední část

Pokoje z roku 1971

Novinový článek

Budova Domova důchodců

Výstavba nové prádelny