Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Koncepty péče

Péči o klienty věnujeme maximální pozornost po všech stránkách. V centru našeho zájmu je jedinec se všemi svými potřebami a návyky – individualizování péče nám pomáhá posouvat ji na stále vyšší úroveň. I proto zaměstnance průběžně proškolujeme, vytváříme potřebnou metodiku a do praxe zavádíme nové poznatky i prvky, které jsou pro klienty po všech stránkách prospěšné a přispívají k jejich pocitu spokojenosti a bezpečí. Harmonické zázemí vytváří pozitivně motivovaný tým, jenž pracuje s prvky konceptů kvalitní péče. Jsou velmi obsáhlé, ale rádi je alespoň ve zkratce představíme.

Bazální stimulace

Bazální stimulace vnáší do péče tolik potřebnou lidskost. Smyslem tohoto moderního ošetřovatelského konceptu podloženého vědeckými poznatky je zohlednění životních zvyklostí klientů a vytváření příjemného prostředí, které je obklopuje. U nás používáme prvky těchto jednotlivých druhů stimulací:

Somatická stimulace je velmi vhodná zejména u ležících klientů, jimž doteky a masáže pomáhají vnímat vlastní tělo.

Vestibulární stimulace pomáhá s orientací v prostoru.

Vibrační stimulace umožňuje vnímat vibrace a chvění lidského hlasu, lze tak ovlivnit i rytmické dýchání.

Auditivní stimulace je založena na poslechu oblíbených zvuků či melodií.

Orální stimulace cílí na chuťové smysly například podáváním oblíbených nápojů a jídel.

Taktilně-heptická stimulace je zaměřena na osvojování manipulace s předměty.

Namaste Care

Na tuto terapii založenou na laskavosti a zpomalení rytmu péče o nemocné velice pozitivně reagují i lidé trpící pokročilou demencí. Hlavními prvky tohoto typu péče jsou úcta, užívání si přítomnosti a pozornosti pečujícího, smyslová stimulace a smysluplná aktivita zaměřená na přání klientů. Zmíněný postup vede ke snižování pocitů úzkosti a neklidu klientů i ke spokojenosti zaměstnanců, kteří díky němu intenzivněji vnímají smysluplnost svého povolání. Namaste péče probíhá individuální i skupinovou formou.

Bon Appetit

Jinými slovy radost z jídla.

Pracujeme na zapojení do programu Bon Appetit zaměřeného na zvýšení kvality stravování, stolování a celkového požitku z jídla. Snažíme se také co nejdéle zachovat soběstačnost klientů při konzumaci pokrmů.

Paliativní péče

Prvky konceptu paliativní péče o klienty mají v našem Domově nezastupitelné místo především v závěru jejich života. Cílem je zachovat důstojnost klientů, zmírnit jejich bolest, podpořit blízké a zajistit duchovní služby. Spolupracujeme s odborníky z mobilního hospicu Strom života.

https://polar.cz/zpravy/pr/11000015968/domov-magnolie-mysli-i-na-zesnule-klienty

Certifikace Domova Magnolie v paliativní péči proběhla 19. září 2023.

Certifikát je zde:

https://domovmagnolie.ostrava.cz/wp-content/uploads/2023/09/certifikat_Magnolie-1.pdf