Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

Cílová skupina

V Domově Magnolie pečujeme o klienty se sníženou soběstačností, k níž došlo v důsledku onemocnění různými typy demencí a zároveň klienty nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kterou se rozumí snížené poznávací schopnosti, osamělost, snížená schopnost soběstačnosti. Jde o osoby starší 50 let.

Dle zákona službu neposkytujeme v případě, že:

 • zájemcův zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • je zájemce závislý na návykových látkách a alkoholu.

Cíle, zásady a poslání sociální služby

Cíle:

 • Zabydlet nově příchozího klienta v Domově.
 • Udržet soběstačnost klienta po co nejdelší možnou dobu. 
 • Zachovat kontakt klienta s rodinou, blízkými osobami, dalšími klienty Domova. 
 • Využívat služby nebo aktivity Domova a mimo Domov klientem. 

Zásady:

 • Dodržování práv klientů – zachování důstojnosti, diskrétnosti a mlčenlivosti.
 • Individuální přístup – vychází z potřeb a přání klientů.
 • Respektování volby – vychází z vlastních rozhodnutí a přání klientů s ohledem na možnosti služby.
 • Týmová spolupráce – multidisciplinární systém spolupráce pracovníků Domova.
 • Poskytování kvalitní a odborné služby – podpora vzdělávání a erudice pracovníků Domova, kontrolní systém.

Poslání služby:

Posláním Domova Magnolie je poskytovat podporu a pomoc formou pobytové sociální služby lidem se sníženou soběstačností danou onemocněním Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence. Zakládáme si na respektování potřeb klientů a individuálním přístupu motivovaném životními příběhy těch, o něž pečujeme.