Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

Cílová skupina

Službu poskytujeme lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí, vaskulární demencí a dalšími typy demencí ve věku od 50 let.

Dle zákona službu neposkytujeme v případě, že:

 • zájemcův zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • je zájemce závislý na návykových látkách a alkoholu.

 

Cíle a principy sociální služby

Cíle:

 • Podpora nově příchozích klientů v zabydlení se v Domově.
 • Podpora v soběstačnosti klientů po co nejdelší možnou dobu.
 • Podpora klientů v udržování sociálních kontaktů například s rodinou, blízkými osobami a ostatními klienty domova.
 • Podpora klientů ve využívání služeb nebo aktivit v Domově a mimo Domov.

Principy:

 • Dodržování práv klientů – zachování důstojnosti, diskrétnosti a mlčenlivosti.
 • Individuální přístup – vychází z potřeb a přání klientů.
 • Respektování volby – vychází z vlastních rozhodnutí a přání klientů s ohledem na možnosti služby.
 • Týmová spolupráce – multidisciplinární systém spolupráce pracovníků Domova.
 • Poskytování kvalitní a odborné služby – podpora vzdělávání a erudice pracovníků Domova, kontrolní systém.