Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Domova Magnolie je poskytovat klientům se sníženými poznávacími schopnostmi podporu a pomoc, kterou jim nemohou zajistit ve vlastním prostředí členové rodiny, pečovatelská služba nebo jiné terénní služby a kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou se rozumí snížené poznávací schopnosti, osamělost, snížená schopnost soběstačnosti.

 

CÍLE SLUŽBY

 • podpora nově příchozího klienta v zabydlení se v Domově,
 • podpora soběstačnosti klienta po co nejdelší možnou dobu,
 • podpora klienta v udržování kontaktů s rodinou, blízkými osobami, dalšími klienty Domova,
 • podpora klienta ve využívání  služeb nebo aktivit v Domově a mimo Domov.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu poskytujeme lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí, vaskulární demencí a dalšími typy demencí ve věku od 50 let.

Službu neposkytujeme v případě, že :

 •  zájemce trpí chronickou závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy),
 • zájemce má mentální postižení,
 • zájemce má smyslové postižení (nevidomý, neslyšící).

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dodržování práv

Pracovníci zachovávají důstojnost klientů, chovají se ke klientům s úctou a respektem.

Pracovnici dodržují diskrétnost a mlčenlivost, osobní a citlivé údaje klientů neposkytují neoprávněným osobám.

Pracovníci se řídí Etickým kodexem zaměstnanců Domova Magnolie.

 

Individuální přístup

Pracovníci vycházejí z individuálních potřeb a přání klientů.

 

Respektování volby

Pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání klientů, s ohledem na možnosti služby.

 

Týmová spolupráce

Pracovníci spolu navzájem komunikují a předávají si informace o poskytování služby.

 

Poskytování odborné služby

Pracovníci mají odborné vzdělání, které si nadále doplňují  a využívají jej ke kvalitnímu poskytování služby.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ POSKYTUJEME

 • ubytování (ubytování, úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla),
 • stravování (zajištění celodenní stravy),
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.