Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Projekt Českého rozhlasu

Datum publikování: 19.04.2021

Vážení příbuzní a přátelé našeho Domova. Již od počátku spolupracujeme s projektem Ježíškova vnoučata. Mnoho dárců udělalo na Vánoce radost našim klientům. Obdrželi dárky od ponožek až po novou lednici. „Vnoučata“ ale nekončí Novým rokem, možnost spolupracovat jede dále přes celý rok.

Od tohoto měsíce je spuštěn krátkodobý projekt Českého rozhlasu „Příběhy pečujících“. Jeho cílem je ukázat na práci lidí, kteří v domovech a centrech pro seniory pečují o své klienty. „Hledáme příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledáme ty, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ty, pro které je jejich práce posláním.“

Tedy i vy se můžete připojit k nominaci kteréhokoliv našeho zaměstnance. Podrobnosti najdete v tomto odkazu : https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat