Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Nové podmínky pro návštěvy našich klientů od 8.6. 2021 – úprava

Datum publikování: 26.05.2021

Vážení rodinní příslušníci,

dovolte, abychom vás informovali o současných, nových podmínkách při návštěvě našeho Domova.

Návštěvní dny: pondělí až neděle.

Čas návštěvy: budeme se snažit přizpůsobit potřebám obou stran.

Telefonické objednání (cílem je zamezit potkávání několika rodin na jednom pokoji):

 • V čase pondělí až pátek v době od 8h. do 15h.
 • Na telefonních číslech:

              1. a 3. úsek   p. Romana Brandejská, DiS.          mob. 725 925 636   

                     2. úsek   p.  Bc. Martina Píchová                  mob. 725 925 608

Návštěva musí mít sebou:

 • Potvrzení o očkování proti nákaze Covid-19 (od 1. dávky vakcíny musí uplynout nejméně 22 dní), nebo 14 dní od jednorázového očkování.
 • Potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění Covid-19, které daná osoba prodělala v době nejdéle 180 dnů před dnem návštěvy.

Platnost potvrzení o negativním testování :

 • PCR testu s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny,
 • POC testu s negativním výsledkem nejdéle do 72 hodin.
 • Čestné prohlášení o testování v rámci povinného testování zaměstnanců a ve školském zařízení – platnost 72 hodin
 • Sebetestování – návštěva na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je k tomuto určen nebo je povolen Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Test si přineste sebou.
 • (POZOR! Neakceptujeme tzv. rapid test na protilátky IgG, IgM).
 • Nový respirátor třídy FFP2 nebo FFP3 bez výdechového ventilu.

Protiepidemická opatření:

 • Při vstupu do budovy Vám bude změřena tělesná teplota. Osoby s teplotou vyšší než 37°C nebudou vpuštěny do Domova.
 • Podpisem prosím stvrdíte, že nemáte příznaky respiračního onemocnění a že jste nepřišli do kontaktu s nakaženým jedincem.
 • Proveďte prosím dezinfekci rukou a obuvi.
 • Vyčkejte prosím doprovodu (z důvodu případného trasování).
 • Dodržujte prosím 2m odstupy.
 • Respirátor mějte nasazený na dýchacích cestách.

Naši zaměstnanci:

 • Dohlíží na dodržování nošení respirátorů.
 • Po každé návštěvě provádějí plošnou dezinfekci.
 • Vyvětrají pokoj.

Tyto informace vám zasíláme i formou SMS.

Vzhledem k postupnému rozvolňování vás informujeme na našich stránkách o dění v Domově (Fotografie z akcí ) od 1. června 2021 1x týdně, vždy v úterý.

Věřím, že společně ochráníme naše klienty a zaměstnance.

Děkuji za spolupráci.

S úctou,

Mgr. Andrea Gibejová.

Ředitelka Domova Magnolie