Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Poděkování

Datum publikování: 26.01.2020

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Radimu Dvořáčkovi,
jeho partnerce a zaměstnancům Bistra a kavárny „A Café“
v srdci Mariánských Hor za finanční dar, který věnovali našemu Domovu.
Velmi si toho vážíme, že si Magnolii vybrali a ještě jednou děkujeme.