Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Narozeninová oslava

Datum publikování: 12.02.2020

Ve čtvrtek 6.února jsme se opět sešli s paní starostkou Radomírou Vlčkovou a paní matrikářkou

Milenou Pacnerovou, abychom společně popřáli našim oslavencům, kteří měli v uplynulých třech

měsících narozeniny. Setkání bylo veselé, hudební doprovod nám zajistil pan zastupitel

Libor Pavel, také sestry Zora a Zlata Procházkovy, které nás potěšily i krásným zpěvem.

Další oslavu plánujeme v dubnu.