Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zdravíme a děkujeme!!!

Datum publikování: 17.04.2020

Rádi a s úctou děkujeme dárcům, kteří nám ušili nebo poslali další roušky :

  • našim stálicím při kulturních akcích – pěveckému sboru Ostravská Klika
  • paní Marcele Špakové, také za dobroty, které upekla pro personál
  • paní Blance Čebíkové s dcerou
  • paní Jitce Hejnalové

Také děkujeme za sbírky vlastních básní panu Liborovi Pavlovi, radnímu MÚ Ostrava – Vítkovice. Jeho básně zaujaly nejen klienty.