Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zaměstnanci děkují za podporu !!!

Datum publikování: 02.04.2020

Chtěli bychom touto formou poděkovat za veškerá slova podpory v dopisech, telefonátech i esemeskách.

V době, kdy zajišťujeme různá striktní preventivní opatření, vypracováváme a postupně aktualizujeme

krizové plány, je psychika zaměstnanců jedním z nejdůležitějších atributů. Snažíme se, aby naši klienti

i přes veškerá opatření co nejméně poznali, že se něco děje. Pro naše lidi je to samozřejmě o to více

vyčerpávající. Vědomí, že na nás myslíte, děkujete nám  a skláníte poklonu, je pro nás všechny v Domově

povzbuzující a motivační.

Rádi bychom i my vám všem popřáli pevné zdraví a sílu.

Za kolektiv Domova Andrea Gibejová.