Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova pro seniory

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Domova Magnolie je poskytovat klientům se sníženými poznávacími schopnostmi podporu a pomoc, kterou jim nemohou zajistit ve vlastním prostředí členové rodiny, pečovatelská služba nebo jiné terénní služby.

CÍLE SLUŽBY

 • podpora nově příchozího klienta v zabydlení se v Domově,
 • podpora soběstačnost klienta po co nejdelší možnou dobu,
 • podpora klienta v udržování kontaktů s rodinou, blízkými osobami, dalšími klienty Domova,
 • podpora klienta ve využívání služeb nebo aktivit v Domově a mimo Domov.

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu poskytujeme ženám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí, vaskulární demencí a dalšími typy demencí ve věku od 50 let.

Službu neposkytujeme v případě, že:

 • zájemce trpí chronickou závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy),
 • zájemce s mentálním postižením,
 • zájemce se smyslovým postižením (nevidomý, neslyšící).

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SUŽBY

Dodržování práv 

 • pracovníci zachovávají důstojnost klientů,
 • pracovníci se chovají ke klientům s úctou a respektem,
 • pracovníci dodržují diskrétnost a mlčenlivost, osobní a citlivé údaje klientů neposkytují neoprávněným osobám,
 • pracovníci se řídí Etickým kodexem zaměstnanců Domova Magnolie.

Individuální přístup ke klientům 
Pracovníci vycházejí z individuálních potřeb a přání klientů.

Respektování volby

Pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání klientů s ohledem na možnosti služby.

Rovnocenný přístup
Pracovníci se chovají ke klientům rovnocenně, podporují vzájemnou důvěru a respekt.

Týmová spolupráce

Pracovníci spolu navzájem komunikují a předávají si informace o poskytování služby.

Poskytování odborné služby

Pracovníci,mají odborné vzdělání, které si nadále doplňují a využívají jej ke kvalitnímu poskytování služby.