Přeskočit na obsah
logo Ostrava

PÉČE

Péče

Každý den pomáhají při péči a udržují soběstačnost našich klientů pracovníci v sociálních službách. Personál je každoročně školen v přístupu ke klientům s onemocněním demence, které zajišťují firmy s odbornými kurzy.

Nezbytnou součástí námi poskytované péče jsou i naše registrované zdravotní sestry. Nově od 1. 1. 2017 jsme zavedli i noční směny zdravotních sester, čímž jsme zvýšili celkovou kvalitu poskytované služby.

Mimo jiné jsme schopni poskytnout i potřebnou péči klientům, kteří jsou ležící nebo kteří mají zavedenou enterální výživu (PEG, sonda). Zdravotní sestry kladou důraz i na prevence vzniku dekubitů, dehydratace nebo společně s pracovníky v přímé péči vyhodnocují riziko pádu.

Muzikoterapie

Jedná se o metodu, která je využívána k aktivizaci klientů prostřednictvím zpěvu a hry na jednoduché hudební nástroje. Známé melodie udržují dlouhodobou paměť klienta a poslech hudby vyvolává pozitivní emoce, povzbuzuje fantazii a dokáže uvolnit i svalové napětí. Prostřednictvím rytmu a za správného vedení může hudba rovněž pozitivně ovlivnit i srdeční činnost, krevní tlak a dýchání klienta. Mimo jiné se jedná i o prostředek, jak vyjádřit své emoce a o formu specifické komunikace.