Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Organizace návštěv

Datum publikování: 24.03.2021

Vážení rodinní příslušníci,

i když jste dostali informace formou SMS, předkládáme vám ucelený přehled organizace návštěv v našem Domově:

Návštěvy platí od: 22. 3. 2021

Návštěvní dny: pondělí až neděle

Čas návštěvy: budeme se snažit přizpůsobit potřebám obou stran

Doba návštěvy: max. 30 min.

Telefonické objednání (cílem je zamezit potkávání několika rodin na jednom pokoji):

 • V čase pondělí až pátek v době od 8h. do 15h.
 • Na telefonních číslech:

              1. a 3. úsek   p. Romana Brandejská, DiS.          mob. 725 925 636   

                     2. úsek   p.  Bc. Martina Píchová                  mob. 725 925 608

Návštěva musí mít sebou:

 • potvrzení o očkování proti nákaze Covid-19 (od 2. dávky vakcíny musí uplynout 14 dní), nebo
 • potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění Covid-19, které daná osoba prodělala v době nejdéle 90 dnů před dnem návštěvy, nebo
 • výsledek provedeného PCR či antigenního POC testu starší ne víc než 48 hodin (POZOR! Neakceptujeme tzv. rapid test na protilátky IgG, IgM).
 • Nový respirátor třídy FFP2 nebo FFP3 bez výdechového ventilu.

Protiepidemická opatření:

 • Při vstupu do budovy Vám bude změřena tělesná teplota. Osoby s teplotou vyšší než 37°C nebudou vpuštěny do Domova.
 • Podpisem prosím stvrdíte, že nemáte příznaky respiračního onemocnění a že jste nepřišli do kontaktu s nakaženým jedincem.
 • Proveďte prosím dezinfekci rukou a obuvi.
 • Oblečte si plášť (my Vám jej zapůjčíme).
 • Vyčkejte prosím doprovodu (z důvodu případného trasování).
 • Dodržujte prosím 2m odstupy.
 • Respirátor mějte nasazený na dýchacích cestách.

Naši zaměstnanci:

 • Dohlíží na dodržování nošení respirátorů.
 • Po každé návštěvě provádějí plošnou dezinfekci.
 • Vyvětrají pokoj.

Věřím, že společně ochráníme naše zaměstnance a naše klienty.

Děkuji za spolupráci.

S úctou,

Mgr. Andrea Gibejová.

Ředitelka Domova Magnolie