Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuální informace ohledně návštěv v našem Domově

Datum publikování: 04.12.2020

Vážené rodiny a přátelé našich klientů,

rádi bychom Vám sdělili, že počínaje dnem 7. 12. 2020 se budou obnovovat návštěvy klientů v našem Domově.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 a taky v závislosti na vývoji epidemiologické situaci aktualizujeme opatření, která je nutno dodržovat při návštěvách Vašich blízkých v našem Domově a to následovně:

  1. Návštěvy budou povoleny pouze na základě telefonické objednávky.

Volat můžete ve dnech: pondělí až pátek od 9hod do 15hod, na tel.: 1. úsek (zelená): 602 633 112, 2. úsek (meruňka): 602 633 113, 3. úsek (žlutá): 602 633 114. Návštěvy jsou povoleny pouze maximálně 2 plnoletým osobám.

2. Každá osoba, která chce navštívit své blízké musí předložit doklad (originál či ověřenou kopii):

– o absolvovaném RT-PCR testu s negativním výsledkem na COVID-19 (ne starším než 48hod), nebo

– o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (ne starším než 48hod), nebo 

– o prodělaném onemocnění COVID-19 v době max. 90 dnů přede dnem návštěvy.

S ohledem na omezené personální kapacity a provoz, nejsme schopni zajistit testy v našem domově. V případě změny vás budeme neprodleně informovat.

3. Při vstupu do budovy každá osoba: 

– si nechá změřit teplotu (nad 370 C nebude vstup povolen),

– vyplní čestné prohlášení o svém zdravotním stavu a předloží test na COVID-19 (viz bod 3),

– provede desinfekci rukou a obuvi,

– si oblékne návštěvnický ochranný plášť, který Vám poskytneme na vrátnici,

– musí po celou dobu návštěvy používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest a nosu, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN954 bez výdechového ventilu,

– v případě, že donese pro své blízké balíček, musí být v omyvatelných obalech, aby se mohl na vrátnici vydesinfikovat,

– vyčká na vrátnici na zaměstnance úseku, který ji doprovodí k jejímu blízkému (v případě nákazy potřebujeme pro KHS znát trasu pohybu návštěv). Žádáme o omezení pohybu po budově a o dodržování 2-metrového odstupu od klientů i personálu.

4. V případě návštěvy na pokoji, je doba návštěvy omezená max. na 1/2hod. Pokud je to možné, probíhají návštěvy ve venkovních prostorách Domova (návštěva je neomezená).

5. V případě návštěv na vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny paravány nebo jiné obdobné překážky. 

6. Po každé návštěvě je provedena plošná desinfekce.

Na závěr bychom Vás rádi upozornili, že v případě, že nebudete plně respektovat všechna opatření, v rámci ochrany Vašeho zdraví i zdraví Vašich blízkých a našeho personálu, budeme nuceni návštěvy v našem Domově zakázat.

S úctou

Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnolie

Více informací naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce – Doporučený postup č. 17/2020 ze dne 2.12.2020.